Strona główna

Droga Rodzino, Szanowni Goście!

Niniejsza praca w swych założeniach jest opracowaniem żywym, mającym na celu gromadzenie i zebranie jak najwięcej informacji o liniach rodziny Kochańscy z Kochania w ziemi dobrzyńskiej, której notowane początki sięgają XII w.
Wyrażamy nadzieję, że ta strona internetowa będzie dla nas wszystkich źródłem wiedzy o Rodzie i nie pozwoli nam zapomnieć o tych, którzy już odeszli, często chwalebnie zapisując się na kartach historii, lub też po prostu spełniając swój obowiązek wobec Ojczyzny, służąc jej najlepiej, jak potrafili i to rozumieli.
Ideą swą, chcemy utworzyć pełny obraz drzewa genealogicznego rodu z jak największym zakresem szczegółowości, w oparciu zarówno o dostępne dane genealogiczne, jak też i wspomnienia ustne przekazywane „z dziadków na wnuków“.
Serwis ten, chciałby być też miejscem kontaktowym i informacyjnym rodziny i o rodzinie Kochańskich. W swych ideach pragnie też promować genealogię, heraldykę, historię Polski oraz wiarę i tradycję przodków.
Opracowanie to powstało jako naturalna konsekwencja rozmów i korespondencji własnych, przy znacznym wsparciu mojego stryja Stanisława Kochańskiego i współudziale Piotra Kochańskiego z Wrocławia oraz Piotra Kochańskiego z Warszawy.

Mirosław Kochański
(Olsztyn-Suwałki)

 „…Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, Zapomnij o mnie…”.
Adam Mickiewicz, Dziady część III – akt I – scena I, Drezno, wiosna 1832r.