Spis majątków

Mając na względzie zapisy źródeł historycznych, możemy pokusić się o wygenerowanie listy miejscowości powiązanych własnościowo z rodziną.

Wiek XIII-XVIII:
•    Łąkoszyn,
•    Lubieniec,
•    Oporowo,
•    Kamienie Kotowe (par. Tłuchowska pow. Dobrzyński),
•    Kochań (par. Mokowska),
•    Nowa Wieś (par. Mokowska, pow. Lipnoski),
•    Chodorążka (par. Karkonoska, pow. Lipnoski),
•    Pepłowo (pow. Płocki),
•    Zakrzewo (par. Mokowska),
•    Białowieżyn (par. Lipnoska),
•    Ruskowo (par. Sobowska pow. Dobrzyński),
•    Kretki Małe (par. Osiecka pow. Lipiński),
•    Czachorowo,
•    Grodzanów,
•    Bęklewo,
•    Białowieżyn Wielki,
•    Białowieżyn Mały,
•    Budziszyn,

Wiek XVI-XIX:
•    Łososin k. Krakowa,
•    Ściborzyce k. Krakowa,
•    Guzowatka,
•    Kochańszczyzna (woj.trockie),
•    Melegiany (k. Wilna),
•    Wielki Chrzanów
•    Kalejczyce w ziemi mielnickiej
•    Talkuny (powiat trocki),
•    Topole (Topola) woj. łęczyckie
•    Żygowice (na Pomorzu),
•    Ciecholewy(na Pomorzu),
•    Kochanka (na Pomorzu),