Herbarz Paprocki

Bartosz Paprocki „Herby Rycerstwa Polskiego“ z roku 1584