Wypisy z Ksiąg Parafialnych

WYPISY Z KSIĄG
PARAFII NAWIEDZENIA NMP w SEJNACH

Kościół zbudowali Dominikanie (1610-1615)
Parafię erygował w 1744 roku ks. bs Benedykt Woyno

Księga Ochrzczonych (1797-1816 i 1817-1825)

1815/2465
Anna Kochańska córka Józefa i Franciszki Zubowicz, urodziła się w Sejnach  26.07.1815 r.

1819/392
Józefa Kochańska

1821/801
Regina Kochańska

Księga Zaślubin (1790 – 1825)

1816/665
Mateusz Kochański zawarł związek małżeński z Marianną Marcinkiewicz

WYPISY Z KSIĄG PARAFII
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP W WIGRACH1

Akt zgonu 36/ 1820
SZYMON KOCHAŃSKI
20 Lutego 1820 roku o godzinie 9 rano zmarł Szymon Kochański lat 90 mający

Akt urodzenia 100/1820
TERESA KOCHAŃSKA
5 Listopada 1820 roku, urodziła się  Teresa Franciszka , córka Bartłomieja Kochańskiego lat 24 i Doroty

Akt zgonu 59/ 1822
TERESA KOCHAŃSKA
Teresa rok jeden mająca zmarła 20 listopada 1822 – córka Bartłomieja  i Doroty

Akt urodzin 65/1822
ANTONINA BOGUMIŁA KOCHAŃSKA
Córka Bartłomieja lat 24 i Doroty z Adamowiczów „luźno zamieszkałych” w Wigrach
w domu pod numerem drugim urodziła się 3 maja 1822 roku

Akt urodzin 27/1834
RACHELA KOCHAŃSKA
Córka Bartłomieja i Doroty urodziła się  11 marca 1834 w Wigrach
Akt zgonu 32/ 1834
DOROTA KOCHAŃSKA   
lat  30 mająca żona Bartłomieja  zmarła 27 czerwca 1834 roku w Wigrach

Akt zgonu 54/1828
AUGUSTYN KOCHAŃSKI, s. Bartłomieja i Doroty zmarł 27 XII 1834 roku w wieku 2 lat

Akt zgonu 16/1826
JÓZEFATA KOCHAŃSKA  lat 1 mająca córka Bartłomieja i Doroty zmarła 11 grudnia  1826 roku o 3 rano

Akt zgonu 57/1822  
ADAM KOCHAŃSKI syn Szymona i Teresy  zmarł 1 listopada 1822 roku

Akt urodzin 49/1823
JAN STANISŁAW KOCHAŃSKI syn Szymona lat 60 majstra kunsztu tkackiego przy klasztorze w Wigrach i Teresy z Adamowiczów lat 40, urodził się 4 maja 1823 roku w domu pod numerem drugim

Akt zgonu 1/1811
MACIEJ KOCHAŃSKI  syn Szymona i Teresy z Adamowiczów zmarł mając 4 lata, 2 maja 1811 roku.

Akt zgonu 4/ 1811
WOJCIECH KOCHAŃSKI syn Szymona i Teresy z Adamowiczów lat dwa mający zmarł
7 maja 1811 roku.

Akt urodzin 11/ 1813
ANTONI KOCHAŃSKI syn Szymona i Teresy z Adamowiczów urodził się 3 czerwca 1813 roku w Wigrach.

Akt urodzin 129/1816
WIKTORIA ELŻBIETA KOCHAŃSKA córka Szymona i Teresy z Adamowiczów urodziła się 22 grudnia 1816 roku w Wigrach.

Akt zgonu / 1822
ADAM KOCHAŃSKI syn Szymona i Teresy z Adamowiczów zmarł 1 listopada 1822 roku.

Akt zgonu 3/ 1836
JÓZEF KOCHAŃSKI  lat jeden mający syn Antoniego Kochańskiego i Ewy
z Lachowiczów zmarł 8 stycznia 1836 o pierwszej po południu.

Akt zgonu 12/ 1836
ANTONI KOCHAŃSKI lat 24 luźno w Wigrach zamieszkały mąż Ewy z Lachowiczów zmarł 1 lipca 1836 roku o 12 w południe.

Akt zgonu 14/ 1836
TERESA KOCHAŃSKA  lat 60 żona Szymona Kochańskiego  zamieszkałego w Wigrach zmarła 6 lipca 1836 roku  o 4 po południu.

Akt małżeństwa 13/1836
Wdowiec SZYMOM KOCHAŃSKI lat 70 zamieszkały w Wigrach syn Daniela Kochańskiego i Zofii z Jakubowskich, poślubił 9 sierpnia 1836 roku wdowę Wiktorię Wasilewską lat 50 mającą córkę Pawła Brozi i Zofii z Wasilewskich.

Akt zgonu 42/1834
ADAM KOCHAŃSKI lat 1 syn Antoniego Kochańskiego i Ewy z Lachowiczów zmarł
9 września 1834 roku o godzinie 10.

Akt urodzin 16/1834
JAN KOCHAŃSKI syn Jakuba Kochańskiego lat 30 gospodarza we wsi Słupie i Agnieszki
z Jakubowskich urodził się 9 lutego 1834 roku.

Akt urodzin    /1849
JÓZEF KOCHAŃSKI syn Kazimierza Kochańskiego lat 20 i Małgorzaty
z Kulbackich  lat 40 gospodarzy we wsi Słupie urodził się 3 lutego 1849 roku. Chrzestni  Rozalia Burzyńska i Jan Kulbacki. (Arch. Państwowe. K1,C-2991)

Akt zgonu 155/1874
Wojciech i Michał Surażyński 28 października tj 9 listopada 1874 roku oświadczyli, że we wsi Słupie  w dniu wczorajszym o 12 w południe zmarł BARTŁOMIEJ KOCHAŃSKI.
(Arch. CS 198 – CS 205 z lat 1866 – 1876)

WYPISY Z KSIĄG PARAFII
ŚW. ALEKSANDRA W SUWAŁKACH2

Akt nr 1834/52
24 listopada 1834 roku zaślubiny BARTŁOMIEJA KOCHAŃSKIEGO wdowca lat 38 z Wigier, syna Szymona i Teresy Adamowicz z Ewą Popławską panną lat 25
z Suwałk, córką Wincentego i Agnieszki z Czupryńskich.

AKTY URODZENIA KOCHAŃSKICH     

Brak zapisów urodzin w latach: 1853-1856;  1856-1859;   1860-1863

Akt nr 1863/314
ALEKSANDER KOCHAŃSKI
Urodzony 7 lipca 1863 roku.
Rodzice: Józef – żołnierz, Joanna Makowska lat 20
Chrzestni: Ignacy Sulczyński, Marianna Makowska.

Akt nr 1864/56
ALEKSANDER KOCHAŃSKI
Urodzony 18 stycznia 1864 roku.
Rodzice: Józef lat 26 gospodarz w Suwałkach  i Teofila Kryszpin lat 25
Chrzestni: Mateusz Pawłowski, Franciszka Kryspin

Akt nr 1866/351
KAZIMIERZ KOCHAŃSKI
Urodzony 30 lipca 1866 roku
Rodzice: Józef lat 27 i Teofila Kryszpin lat 27
Chrzestni: Władysław Szczerbiński i Rozalia Gabruś

Brak informacji o urodzeniach w 1867-1870 ,  1871, 1873 – 1875

Akt nr 1872/166
JAN KOCHAŃSKI
Urodzony 8 kwietnia 1872 roku
Rodzice: Józef i Teofila Kryszpin
Chrzestni: Stanisław Ślaski i Wiktoria Szulc

Akt nr 1877/253
ANTONI KOCHAŃSKI
Urodzony 21 maja 1877 roku
Rodzice: Józef lat 38  i Teofila Kryszpin lat 38
Chrzestni: Andrzej Dziemian i Leonarda Suchocka

Akt nr 1883/326
ANNA KOCHAŃSKA
Urodzona 19 czerwca 1883 roku
Rodzice: Józef lat 55 i Teofila Kryszpin lat 43
Chrzestni: Wojciech Dojnikowski i Marianna  Stefanowska.

Brak informacji o urodzinach w 1884, 1885, 1887, 1888, 1889

Akt nr 1877/284
 JAN KOCHAŃSKI
Urodzony 20 czerwca 1877 roku
Rodzice: Władysław lat 36 i Marianna z Rzepiejów lat 27

Akt nr 1880/180
 KLEMENTYNA KOCHAŃSKA
Urodzona 6 kwietnia 1880 roku
Rodzice; Władysław lat 38 i Marianna z Rzepiejów
Chrzestni: Franciszek Rzepiej i Franciszka Żylińska

Akt nr 1882/481
STANISŁAW KOCHAŃSKI
Urodzony 19 listopada 1882 roku
Rodzice: Władysław 40 lat i Marianna z Rzepiejów lat 33Chrzestni: Mateusz Dąbrowski
i Teofila Giliant

Akt nr 1888/197
STEFANIA KOCHAŃSKA
Urodzona 2 kwietnia 1888 roku
Rodzice: Władysław lat 47 i Marianna z Rzepiejow lat 30
Chrzestni: Jan Szymanowicz i Wiktoria Wasilewska

Akt małżeństwa 1873/25
BRONISŁAW  KOCHAŃSKI lat 28 syn Bartłomieja (nieżyjącego) i Ewy Pawłowskiej (żyjącej), gospodarzy z Wigier, ożenił się 18 lutego 1873 roku z
MARIANNĄ ŻYLIŃSKĄ   lat 21 / 1852 / córką Wawrzyńca Żylińskiego  (nieżyjącego)
i Marianny Pade (żyjącej).
Świadkowie: Andrzej Dziemian , Wincenty Suchocki

Akt urodzin nr 1879/218
JOANNA KOCHAŃSKA
Urodzona w 1879 roku
Rodzice: Bronisław lat 30 i Marianna z Żylińskich lat 26
Chrzestni: Wincenty Kryszpin i Ludwika Jarząbska

Akt urodzin nr 1882/111
JÓZEF KOCHAŃSKI
Urodzony 1 marca 1882 roku
Rodzice: Bronisław lat 32 i Marianna z Żylińskich lat 25
Chrzestni: Leon Warakomski i Marianna Szczerbińska

Akt urodzin nr 1876/531
KLEMENS KOCHAŃSKI
Urodzony 28 lutego 1876 roku
Rodzice: Bronisław lat 30 i Marianna z Żylińskich lat 27
Chrzestni: Bolesław Jakubowski i Anna Suchocka

Akt urodzin nr 1883/233
BRONISŁAW KOCHAŃSKI
Urodzony 13 maja 1883 roku
Rodzice: Bronisław lat 33 i Marianna z Żylińskich lat 28
Chrzestni: Aleksander Kochański i Kazimiera Warakomska

Akt urodzin nr 1886/65
PIOTR KOCHAŃSKI
Urodzony 31 stycznia 1886 roku
Rodzice: Bronisław lat 37 i Marianna z Żylińskich lat 38
Chrzestni: Klemens Żyliński i Władysława Szczerbińska

Akt małżeństwa 1893/23
KAZIMIERZ KOCHAŃSKI lat 28 syn Józefa i Teofili zawarł związek małżeński 6 lutego 1893 roku z ANNĄ KULBACKĄlat 23 córką Karola i Rozalii z Lotkowskich.
Świadkowie: Józef Kochański i Antoni Słuchocki

Akt zgonu 1892/ 35
MARIANNA żona Władysława Kochańskiego zmarła 24 stycznia 1892 wiek 43 lata. Urodziła się  w Słupie.

Akt zgonu z 1892/215
BRONISŁAW KOCHAŃSKI lat 10 syn Bronisława i Marianny z Żylińskich zmarł 24 czerwca 1892 roku

Akt zgonu z 1896 /
JÓZEF KOCHAŃSKI lat 56 urodzony w Wigrach syn Bartłomieja i Ewy Pawłowskiej zmarł  16 sierpnia 1896 roku.

Akt zawarcia małżeństwa 1894/9
06.01/07.01 – 1894 roku JÓZEF KOCHAŃSKI syn Władysława lat 52 i KATARZYNA OSTROWSKA lat 32
Świadkowie Michał Kamiński i Weronika Kalinowska

Akt urodzin nr 1907/157
BOLESŁAW KOCHAŃSKI s. Antoniego, ur. 6.04.1907r

Akt zawarcia małżeństwa 1932/156
BOLESŁAW KOCHAŃSKI s. Antoniego, ur. 6.04.1907r (Akt Chrztu 157/1907) i  JÓZEFATA Z TYLENDÓW ur. 1910r ur. w Żubrynie Par. Jeleniewo, małż. zaw. 19.XI.1932 r.

Akt zawarcia małżeństwa 1936/106
STANISŁAW LUTYŃSKI I WŁADYSŁAWA SOWUL , ślub – 24.06.1939 r.
Stanisław Lutyński ur. 1916r, s. Michała ur. 1886r. i Michaliny z d. Kordowskiej, ur 1888r.
Władysława Sowul, ur. 1911r (Akt Chrztu 575/1911). c. Romana i Józefy z d. Folejwskiej.

Akt Chrztu 471/1940
ALICJA LUTYŃSKA – urodzoną 07.09.1940r. , córką Stanisława i Władysławy

Akt Chrztu nr 1937/123
LESZEK KOCHAŃSKI,  ur. 18.03.1937r. Syn Bolesława i Józefaty

Akt zawarcia małżeństwa 1960/2
Ślub dnia 09 stycznia 1960r, LESZKA KOCHAŃSKIEGO z ALICJĄ LUTYŃSKICH – urodzoną 07.09.1940r.

Akt Chrztu nr 1967/321
MIROSŁAW KOCHAŃSKI, ur. 02.06.1967r. – Syn Leszka i Alicji z d. Lutyńskiej.

WYPISY Z KSIĄG PARAFIALNYCH 
ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

Akt urodzin nr 3357/2007, Akt Chrztu nr 67/2008 z dnia 25 V 2008r. Bazylika Konkatedralna św. Jakuba Apostoła w Olsztynie ALEKSANDER KACPER KOCHAŃSKI, ur. 29.09.2007r. – syn Mirosława i Doroty Anny z Kopczyńskich.

Akt urodzin nr 26/2012, Akt Chrztu nr 20/2012 z dnia 12 VIII 2012r. Sanktuarium Znalezienia Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim
MAŁGORZATA ANNA KOCHAŃSKA, ur. 15.12.2011r. – córka Mirosława i Doroty Anny z Kopczyńskich.

Przypisy:

1.    Akta Parafii Wigry 1808-1811 (Archiwum Suwałki C-2922 – C- 2939), 1812-1816 (Archiwum Suwałki C- 2940 – C- 9256), 1820-1825 (Archiwum Suwałki C- 2958 – C-2973, C-2974-C- 2991), 1856- 1862 (Archiwum Suwałki C-2991- C- 2999, 1862 (C-3005), 1880 (CS – 947), 1881 (CS-944), 1882 (CS-945).
2.    Akta Parafii Suwałki 1863-1896.