Linia „trocko-nowogrodzka“

KOCHAŃSCY z KOCHANIA – h. LUBICZ (linia trocko-nowogródzka) – DEWIZA RODOWA „NISI DOMINUS FRUSTRA”

Jak podniesiono wcześniej, w dokumentach brak jest precyzyjnej i jednoznacznej informacji o tym, od kiedy dokładnie Kochańscy z Kochania pieczętują się Lubiczem, jak również od kiedy przyświeca im dewiza „Nisi Dominus Frustra” (prawdopodobnie dużo później od XVIII do nawet XIXw.) i to TYLKO w linii nowogródzko-trockiej. Nie wiadomo także od kiedy w użyciu jest udostojniona odmiana herbu (kolor krzyży srebrny, lecz we wcześniejszej wersji – należącej do najstarszych polskich herbów – zakończony pionowym trzonem srebrny krzyż przebijał podkowę na wylot, zaś barwa pola była czerwona1,2). „W polu czerwonym srebrna podkowa przebita na wskroś pionowym trzonem, który przekrzyżowany dwoma ramionami u góry i w sercu tarczy tworzy dwa krzyżyki srebrne nad barkiem i wewnątrz podkowy. Luba, w tej formie, w której krzyż przebija podkowę należy do najstarszych typów. Herzberg-Frenkel na podstawie rękopisu Fidgora, uważa te zapisy za najwcześniejsze w bractwie (Dokument 1 s. 33)3”. Przypuszczalnie udostojnienie herbu nastąpiło po roku 1455, kiedy to Kazimierz Jagiellończyk ogłaszał takie dokumenty. Herb ten w obu wersjach był w Kochaniu na pewno już od minimum XIV-XVw. „…Kochańscy z Kochania h. Lubicz dom dawny w ziemi dobrzyńskiej – dziedzice na Kochaniu..”4. Legitymowali się ze szlachectwa w 1800r. przed Deputacyją Wywodową Wileńską…5”. Szlachectwo potwierdzone 29.V.1800r. oraz 17.XII.1832r.6, ponadto zaostało to potwierdzone jeszcze w roku 1848.
Rodzina Kochańskich należąca do rodu Lubiczów linii trocko-nowogródzkiej, pieczętowała się najczęściej wariantem ze srebrną podkową ze złotym krzyżem kawalerskim zaćwiczonym na barku i takim samym krzyżem luzem w środku podkowy umieszczonym na błękitnej tarczy herbowej. Tarcza – Gotycki kształt tarczy oznacza starożytność rodu którego początki giną w zamierzchłej przeszłości.
Historię Kochańskich z Kochania h. Lubicz rozpoczyna kreślić w XVIIw. Oficer królewski Jan oraz jego brat Stanisław o obaj synowie Jakuba.
JAKUB KOCHAŃSKI z Kochania h. Lubicz (ur. z grubsza – 1600r. – zm. ?) – żona (?) ślub ok. 16207
Jego brat Wojciech Kochański z Kochania h. Lubicz w czasie II wojny polsko-szwedzkiej walczył razem z Pułkownikiem Jakubem Butlerem, zdobywając w czasie I wojny Polsko-Szwedzkiej Kętrzyn w roku 1628.
DZIECI  Jakuba Kochańskiego:
•    JAN (ur. 1630 – zm. 1692)
•    STANISŁAW (ur. ? – zm. ?) – żona (?) ślub (?)
Inne dzieci urodzone z tego małżeństwa – informacji brak
DZIECI  Stanisława Kochańskiego:
•    ANTONI   (ur. ? – zm. ?)
•    KAZIMIERZ (ur. ? – zm. ?)
„…Stanisław Kochański – właściciel dóbr Talkuny w powiecie Trockim… wszyscy jego wnukowie i prawnukowie legitymowali się ze szlachectwa 1800r. przed Deputacyją Wywodową Wileńską…8”.
Inne dzieci urodzone z tego małżeństwa – informacji brak

JAN KOCHAŃSKI z Kochania h. Lubicz9 (1630 – 1692) i ŁUCJA z Boczkowskich (h. Gozdawa)
Jan był ziemianinem dobrzyńskim. „…Jan podpisał obiór Króla Michała…10”. Jego brat stryjeczny Stanisław Samuel Kochański z Kochania h. Lubicz był burgrabią krakowskim, dziedzicem dóbr Ściborzyce, wojownik przeciw Szwedom i Kozakom „..w Beresteckiej okazyi i innych, ojczyźnie zasłużony..11”.
Drugim jego bratem stryjecznym (lub też rodzonym) był Adam Adamandy Kochański, który to „…był matematyki profesorem… i z natury był właśnie do tej nauki urodzony, w której jak był w cudzych krajach wsławiony, gdy i do Polski jego sława weszła, Król Jan III sprowadził go do Ojczyzny..12”. Adam Adamandy, polski duchowny – Jezuita, urodzony w 1631, znakomity matematyk, fizyk i filozof. Autor wielu rozpraw, profesora 1659 w Moguncji, 1660 we Florencji, następnie w Pradze i Ołomuńcu, nadworny matematyk, astronom, fizyk, konstruktor i bibliotekarza Króla Jana III Sobieskiego13.  Nauczyciel królewicza Jakuba (a nieco później jego braci Aleksandra i Konstantego) oraz objął stanowisko kapelana, nadwornego matematyka, zegarmistrza i bibliotekarza królewskiego. Skonstruował w rezydencji królewskiej w Wilanowie zegar słoneczny. Przyjaciel Heweliusza i Leibniza.
Jan Kochański z Kochania h. Lubicz, był oficerem Pułkownika Gotarda Wilhelma Butlera. Uczestniczył w wojnie ze Szwecją. Jan to 3-ci odnotowany Kochański z Kochania, mający związek bezpośredni z Butlerami. W czasie inwazji szwedzkiej 1655r. w okresie II Wojny Północnej zasłużył się w obronie obozu warownego w widłach Bugu i Narwi opodal Serocka. Był to pierwszy opór stawiany przeciw Szwedom. Następnie był zarządcą zamku starosty preńskiego – Gotarda Wilhelma Butlera  w Prienach. Za zasługi wojenne za wstawiennictwem Konstancji Butlerowej z. d. Wodyńskiej (h. Kościesza) na jesieni 1667r. otrzymał 4+12,5 włók ziemi na północ od Jeziora Wigry14 (czyli około 350 ha – 1 Włóka = 21,36 ha), gdzie założył folwark zwany Jezioro Czarne lub Czarne, a z czasem zwany Kochańszczyzną lub  Kochanowszczyzną (okolice dzisiejszego jez. Boksze)15. Była to lokalizacja w drugiej kwaterze Przełomskiego Leśnictwa zwanej PodPrzerolską. Jak podaje Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, Folwark Kochańszczyzna pod koniec XIX w. liczy już 5 domów i 26 mieszkańców, zaś  przynależna mu wieś Kochańszczyzna ma 13 domów i 54 mieszkańców16.
Tak właśnie zaczęła się już w XVII w. historia linii Kochańskich z Kochania h. Lubicz na obecnej suwalszczyźnie, w województwie trockim, nowogródzkim i wileńskim. Jak wskazują dokumenty, Jan był też dziedzicem dóbr Melegiany w 1683r. (Akta Wileńskie)17. Jego żoną była Łucja z Boczkowskich h. Gozdawa – kuzynka Konstancji Wodyńskiej-Butlerowej.
DZIECI  Jana Kochańskiego:
–   JERZY   (ur. 1660 – zm. 1720)
–   MICHAŁ (ur. ? – zm. ?)
„…Michał, poseł województwa trockiego, z temże województwem podpisał obiór Augusta II-go…18”.
Inne dzieci urodzone z tego małżeństwa – informacji brak.

Po „potopie szwedzkim” w latach 1655-1660, spustoszenie kraju było tak olbrzymie, że jest “…porównywalne tylko do strat Rzeczypospolitej poniesionych w II wojnie światowej. Były to ogromne zniszczenia materialne, wielkie straty dóbr kulturalnych, zagrabionych przez okupanta, także znaczne straty ludnościowe na skutek działań wojennych, głodu i chorób. Kolejnym widocznym do dziś dnia skutkiem tej wojny są straty materialne i kulturowe. Pomimo że większość polskich miast, zamków i poddawała się Szwedom bez walki, to zostały zniszczone i złupione jako potencjalne miejsca oporu…19”.
Mając na względzie powyższe informacje, nie może zatem dziwić fakt, że w celu zasiedlania wyludnionych terenów (takich jak obecna suwalszczyzna) rozpoczęto politykę zasiedleńczą, opartą m.inn na weteranach. Dawało to podwójne korzyści, bowiem oprócz zaludniania opustoszałych obszarów, zasiedleńcy stanowili wymierną wartość patriotyczną oraz bojową na wypadek zagrożenia zewnętrznego.
Jak pokazują dokumenty powiatu grodzińskiego20 (1668r.) obecna suwalszczyzna oraz najprawdopodobniej także samo miasto Suwałki założone już później, bo dopiero w 1688 r. (dwa domy), było oparte na osiedleńcach, jakimi byli żołnierze-weterani. Czas pokazał, że była to polityka ze wszechmiar słuszna, bowiem ziemie te zawsze były wierne Koronie a ludzie tam zamieszkujący niezwykle oddanie walczyli o dobro kraju we wszystkich okresach, gdy ojczyzna wzywała.
Tym samym na uwagę zasługuje fakt, i dużą ciekawostka jest to, że dzieje rodu XVII-wiecznego oficera/osadnika królewskiego – Jana Kochańskiego z Kochania h. Lubicz są starsze niż samo miasto Suwałki, a jego potomnych w nim zamieszkujących, można znaleźć do dnia dzisiejszego.

JERZY KOCHAŃSKI h. Lubicz (1660 -1720 ) i  MARTA z JANUSZKIEWICZÓW (h. Rola)
DZIECI  Jerzego Kochańskiego:
– JAN   (ur. 1690 – zm. 1748)
Inne dzieci urodzone z tego małżeństwa – informacji brak, natomiast wiadomo, że w tym czasie panowało „morowe powietrze”. Z całej rodziny dzieci Jerzego, zarazę przeżyła najprawdopodobniej TYLKO jedna osoba – Jan.
„…W pierwszej dekadzie XVIII stulecia, podobnie jak cały region, suwalszczyznę spustoszyło „morowe powietrze”. Przykładowo według sporządzonej w 1711 roku Lustracji Dymów (…) w Dobrach Wygierskich, spośród znajdujących się tu 22 dymów, zasiedlonych pozostało tylko pięć. W epidemii zmarło 249 mieszkańców, a ocalało zaledwie dziesięcioro (w dobrach kamedulskich zmarło 2.581 osób, a ocalało jedynie 363)…21”.

JAN  KOCHAŃSKI h. Lubicz (1690-1748)
DZIECI  Jana Kochańskiego:
– SZYMON   (ur. 1730 – zm. 1820)
– JÓZEF (ur. z grubsza 1740 – zm. ?)
Józef miał syna Marcina (ur. ? – zm. ?) i wnuka Wiktora (ur. ? – zm. ?) – Głównego Inspektora Służby Cywilno-Lekarskiej w Królestwie w 1865r22.
•    MARCIN – ( ur. z grubsza 1770 – zm. ?) – żona (Konstancja Guillet (ur. ca 1793 – zm. 1859)
Inne dzieci urodzone z tego małżeństwa – informacji brak
Marcin miał syna:
•    WIKTORA TOMASZA (ur. 1808 – zm. 1878 w Warszawie) – żona Waleria Józefa Brzozowska (ur. ca. 1825 – zm. ?) ślub (1847)
Inne dzieci urodzone z tego małżeństwa – informacji brak
Wiktor lub Wiktor Tomasz w połowie życia (prawdopodobnie po powstaniu i obawie przed represjami) przeniósł się do Warszawy. Miał on najprawdopodobniej syna lub wnuka (precyzyjnie zapisanych informacji brak) Władysława – urodzonego w Warszawie, który także pieczętował się Lubiczem i pisał z Kochania:
•    WŁADYSŁAW – (ur. z grubsza 1860 Warszawa, – zm. ?) – żona Antonina Izabela Klonowska (ur. z grubsza 1860 – zm. ?)
Dzieci urodzone z tego małżeństwa – informacji brak

SZYMON KOCHAŃSKI h. Lubicz (1730-1820) i ZOFIA z BOCZKOWSKICH
(h. Gozdawa)
– DANIEL – (ur. 1750 – zm. 1800)
Inne dzieci urodzone z małżeństwa – informacji brak

DANIEL KOCHAŃSKI h. Lubicz (1750-1800) i  ZOFIA  z  JAKUBOWSKICH
(h. Jastrzębiec)
– SZYMON (ur. 1770 – zm. 1840)
Inne dzieci urodzone z małżeństwa – informacji brak

SZYMON KOCHAŃSKI h. Lubicz (1770-1840  i TERESA z ADAMOWICZÓW  (1775-1836) (h. Strzała – Leliwa odmieniona)
Jego żoną była Teresa z Adamowiczów (h. Strzała tatarska  – Leliwa odmieniona – matka Bartłomieja), urodzona w 1775 roku, zmarła w Wigrach 6 lipca 1836 roku.
Rodzina Adamowiczów pochodziła ze starego kniaziowskiego tatarskiego rodu Dawidowiczów, przypisanego do zaciągu Juszyńskiego, który walczył już pod Grunwaldem23. Wśród polskiej szlachty tatarskiej XVI-XVII wieku mamy liczne rody kniaziowskie (niektóre znane i dość zamożne, inne wyróżniające się jedynie tytułem) oraz dwie potężne dynastie „książęce” – posiadaczy rozległych włości i licznych poddanych, a także zwierzchników litewskich czy ruskich bojarów, którzy służyli w ich oddziałach. Ponieważ ród Dawidowiczow wywodzi się z rodu książąt nogajskich, należałoby i do tego stanu zaliczyć także tę linię Adamowiczów. Osiedleni w dobrach Adamowicze pod Mińskiem, rozrodzili się w kilka linii, do dziś żywych.
Także pod Grodnem i na obecnej suwalszczyźnie. To linia, z której wywodzi się po kądzieli Tadeusz Kościuszko. Pierwsze wzmianki o Adamowiczach pochodzą z 1528, gdzie wymienia się chorążego juszyńskiego.
Polscy Tatarzy wywodzą się z Tatarów Zawołżańskich. Byli to mieszańcy Finów z Tatarami, którzy przyszli na Litwę jako prości żołnierze i tu zdobyli sobie obywatelstwo i szlachectwo jeszcze za czasów litewskiego państwa w XIVw. Potomkowie ich zamieszkują osady, okolicami zwane, na ziemiach, nadanych im przez wielkich książąt litewskich i królów polskich, jak:
•    w ziemi Wileńskiej: Rejże, Carewszczyzna, Bazary, Niekraszuńce;
•    w ziemi Grodzieńskiej: Kruszyniany, Buhoniki, Dziemidków;
•    w ziemi Mińskiej; Łowczyce, Osmołów, Orda;
•    w ziemi Lubelskiej: Studzianka.
Ci Tatarzy przesiedleni do Polski porzuciwszy błędy pogaństwa, wcześnie przyjęli wiarę chrześcijańską, i zrośli się z Polakami w jeden lud przez wzajemne związki małżeńskie24. Bitność i wspaniała organizacja tatarskich oddziałów spowodowały, że w litewskich Trokach powstała m.in. chorągwia juszeńska składająca się z tych Tatarów zawołżańskich (min. od 1570 roku). Chorągiew juszyńska Ujszunów (ściah trocki).

Wkrótce po śmierci żony, Szymon Kochański ożenił się po raz drugi z wdową. Drugą żoną była Wiktoria z Wasilewskich (h. Ostoja). Akt małżeństwa nr 13/1836 głosił, ze wdowiec Szymon Kochański lat 70 mający, syn Daniela Kochańskiego i Zofii z Jakubowskich, poślubił 9 sierpnia 1836 roku wdowę Wiktorię Wasilewską lat 50 mającą, córkę Pawła Brozi i Zofii z Wasilewskich.
Na cmentarzu w Magdalenowie k. Wigier spoczywają dzieci Szymona:
Maciej (1807-1811 ), Wojciech (1803-1811), Adam ( 1816-1822), Antoni (1813-1836);
żona Teresa  z Adamowiczów  (1775-1836);
wnuki / dzieci Antoniego /: Adam (1833-1834) i Józefa (1835-1836).
Pochowano tu też samego Szymona Kochańskiego (1730-1820)
DZIECI  Szymona Kochańskiego i Teresy z Adamowiczów:
–  BARTŁOMIEJ         (1796 – 1873)
– MACIEJ            (1807  –  2.V.1811)
– WOJCIECH        (1809  –  7.V.1811)
– ANTONI             (3.VI.1813 – 1.VII.1836)
– WIKTORIA ELŻBIETA ur. 22.XII.1816
– ADAM            (1816 –  1.XI. 1822)
– JAN STANISŁAW     (ur. 4.V. 1823 – ?)
– Bartłomiej Kochański (1796-1873) i Dorota  (1804-1834)
Dzieci urodzone z tego małżeństwa:
– Teresa Franciszka    (1820 – 1822)
– Antonina Bogumiła  (1822 –  ?)
–  Józefata             (1825 – 1826 )
– Augustyn           (1826 – 1828)
– Rachela              (1834 –  ?)   
Dzieci urodzone z drugiego małżeństwa Bartłomieja  zawartego w Suwałkach 24 listopada 1834 roku z Ewą z Popławskich:
– Józef         (1838 – 1896)
– Władysław      (ur. 1841 – ?) 
– Bronisław       (ur. 1845 – ?)
– Antoni Kochański  ur. 3.VI. 1813, żeni się z Ewą z Lachowiczów.
Rodzi im się dwoje dzieci, które szybko umierają.
– Adam         (ur. 1833 – zm.  9.XI. 1834)
– Józefa     (ur. 1835 – zm. 8.I. 1836)
Antoni Kochański umiera  1.VII. 1836 roku

BARTŁOMIEJ KOCHAŃSKI h. Lubicz (1796-1873) i EWA z POPŁAWSKICH (1809-1880?) (h. Ślepowron)
Jego żoną była Dorotą z Adamowiczów (h. Strzała tatarska – Leliwa odmieniona). Drugą żoną była Ewa Popławska (h. Ślepowron) panna lat 25 z Suwałk, córką Wincentego
i Agnieszki z Czupryńskich. Dzieci urodzone z małżeństwa Bartłomieja Kochańskiego (1796-1873) z Dorotą (1804-1834):
– Teresa Franciszka     ur. (1820-1822)
– Antonina Bogumiła     ur. (1822 –  ?)
– Józefata         ur. (1825-1826)
– Augustyn         ur. (1826-1828)
– Rachela         ur. (1834 –  ?)
Trójka dzieci urodzonych z drugiego małżeństwa Bartłomieja  zawartego w Suwałkach 24 listopada 1834 roku z Ewą z Popławskich h. Ślepowron:
–  JÓZEF (1838- 1896). Był on uczestnikiem powstania styczniowego 1863r. Brał udział w bitwie pod Gruszkami dnia 28 maja 1863r.
–  WŁADYSŁAW ur. 1841, ożenił się prawdopodobnie w 1876 roku z Marianną ur.
w 1850 roku, która zmarła 24.I.1892 roku w Suwałkach. Mieszkał w domu przy ulicy Utrata I, obok brata Józefa. Był on uczestnikiem powstania styczniowego 1863r. Brał udział w bitwie pod Gruszkami dnia 28 maja 1863r.
Dzieci urodzone z tego związku:
•    Jan ur. 20.VI. 1877r ,zmarł w USA 26.IX. 1954r
•    Klementyna ur. 6.IV. 1880r
•    Stanisław ur. 19.XI.1882r Uczył się w Seminarium Nauczycielskim w Wejwerach, w osadzie położonej kilka kilometrów na południe od Kowna, przy drodze do Mariampola. Seminarium było nastawione na nauczycieli do szkół wiejskich. Jego siostra Henryka prowadziła Magazyn Mód w Suwałkach. Należała do PPS, podobnie jak jej brat Pol Kochański działacz i agitator PPS. Zmarł jesienią 1904 roku na zapalenie płuc.
•    Stefania ur. 2.IV. 1888r
Władysław ożenił się po śmierci Marianny z Katarzyną z Ostrowskich urodzoną w 1862 roku. Z tego związku urodził się syn Józef 7.I. 1894r
– BRONISŁAW ur. 1845 syn Bartłomieja i Ewy, urodzony w 1845 roku. Mieszkał obok brata Władysława. Ożenił się  18 lutego 1873 roku z suwalczanką z ul. Utraty, Marianną lat 21 (1852r) córką Wawrzyńca Żylińskiego i Marianny z domu Pade. Był on uczestnikiem powstania styczniowego 1863r. Brał udział w bitwie pod Gruszkami dnia 28 maja 1863r.
Dzieci urodzone z tego związku:
– Klemens         ur. 28.II.1876r
– Joanna         ur. 1879r (USA)
–  Józef         ur. 1.III. 1882r
–  Bronisław     ur. 13.V.1883 r , zm. 24.VI. 1892r
– Piotr         ur. 31.I. 1886r (USA)
– Waleria         (? – ? USA)
–  Feliks         ur. 1892 – zm.14.III.1967r

Folwark i wieś Kochańszczyzna była w wieczystym użytkowaniu rodziny Kochańskich h. Lubicz przez  około 150-200 lat. Niestety nie zachowały się żadne dokumenty opisujące utratę Kochańszczyzny. Biorąc jednak pod uwagę ówczesne uwarunkowania geopolityczno-historyczne, oraz fakt, że ziemie te były własniością Zakonu Kamedułów, istnieją tylko dwie sytuacje wyjaśniające ten stan rzeczy:
•    pierwsza ukazuje nam stan po III-cim rozbiorze Polski w 1796r, gdzie władze pruskie dokonały konfiskaty olbrzymich dóbr ziemskich wigierskich kamedułów i dokonały kasaty klasztoru.
•    kolejną wersją jest ta, że stało się to w ramach represji za poparcie powstania styczniowego nie tylko przez okoliczną ludność, lecz także przez wielu księży i braci zakonnych. Dlatego też władze rosyjskie postanowiły zlikwidować klasztory w Królestwie Kongresowym oraz skonfiskować ich majątki. Projekt dekretu przygotował Władimir Czerkaskij, Dyrektor Spraw Wewnętrznych i Oświecenia Publicznego, późniejszy przewodniczący Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim. Dnia 08 listopada 1864 car Aleksander II Romanow wydał ukaz kasacyjny.
W oczach autora najprawdopodobniejsze wydaje sie być przyjęcie kaskadowo obu tych wersji, czyli utrata poprzez konfiskatę majątku ziemskiego około roku 1797-1800, za czym przemawia przeniesienie się części rodziny do Sejn na przełomie XVIII i XIXw. wraz z przeniesieniem się do Sejn biskupstwa wigierskiego. Świadczą też o tym księgi ochrzczonych Parafii Nawiedzenia NMP w Sejnach z początku XIX w. Jednocześnie na mapie z 1812 roku jest pod nr. 12 (pomiędzy kanałami) zaznaczona jest już karczma z karczmiskiem należąca do Szymona Kochańskiego, co potwierdza opuszczenie Kochańszczyzny. W dalszej części, zdaniem autora utrata drugiej części majątku, czyli już samego folwarku, nastąpiła wskutek represji carskich po powstaniu stycznowym około roku 1865. To właśnie w tamtym okresie odnotowane jest tak znaczne rozproszenie rodu (w tym migracje do Anglii i USA), że musiało sie to wiązać z utratą ziemi oraz środków do życia przez całą rodzinę w tym samym okresie. Od tego czasu notuje się też ogromne zróżnicowanie zajęć, którymi zmuszeni zostali zajmować się poszczególni członkowie rodziny.

JÓZEF KOCHAŃSKI h. Lubicz (1838-1896)  i TEOFILA z KRYSZPINÓW (1831-1902) (h. Kryszpin)
Józef ur. w 1838r w Wigrach, wybudował dom przy ulicy Utrata I, ożenił się  prawdopodobnie w 1863 z Teofilą z Kryszpinów (h. Kryszpin – herb ten najprawdopodobniej wygasł po mieczu) urodzoną w 1839r.
Dzieci z tego małżeństwa – piątka:
– ALEKSANDER ur. 18.I.1864r , zm. 5.X.1953r
– KAZIMIERZ ur. 30.VII.1866r ożenił się z Anną Kulbacką (h. Radwan) 6.02.1893 roku w Suwałkach, urodzoną w 1870 roku, córką Karola i Rozalii z Lotkowskich. Wybudował dom przy obecnej ul. Słonecznej, łączącej ul. Klasztorną z ul. Paweckiego, gdzie posiadał duży plac, na którym później wybudowali się jego spadkobiercy (Aleksander, Helena, Józef).
Dzieci Kazimierza i Anny:
•    Józef   ur. 1895r – zm. 1.03.1984r ,     żył 89 lat;
syn jego Piotr ur.1920r –  zm.25.067.2007r,   żył 87 lat
•    Marianna ż. Ludwika Brzezińskiego, ur. 20.06.1898r. – zm. 11.12.1998r. Żyła 100 lat.
•    Wiktoria
•    Aleksander ur. 1903r  –  zm. 26.12 1994r, żył 91 lat
(Uczestnik II wojny światowej. Walczył pod Monte Casino we Włoszech. We wrześniu 1939r. był żołnierzem 41-go Suwalskiego Pułku Piechoty, który walczył zarówno z Niemcami, jak też i Bolszewikami w SGO Polesie. Następnie ZSSR, Iran i PSZnZ. Służył w stopniu plutonowego w 17-ej kompanii, 13-ego Wileńskiego Batalionu Strzelców „Rysiów”, 5-ej Wilenskiej Brygady Piechoty, 5-ej Kresowej Dywizji Piechoty, 2-go Korpusu Polskiego. Co do specjalnosci – strzelec, na Mt. Cassino na pewno strzelec, sanitariusz). Córka Romualda Rosowska.
•    Helena 
•    Aniela  żona Feliksa Szmydta, ur.1908r – zm. 3.10.2002r, żyła 94 lat
Córka Eugenia Jankowska
•    JAN  ur. 8.IV. 1872 r. syn Władysława i Marianny /małżeństwo od 1876r/
ur. 20.VI.1877r w Suwałkach, zm. 26.IX.1954r. w USA, wyemigrował tam w 1906r.
Ożenił się 28.I.1907 roku ze Stanisławą Gryszkiewicz ur.8.V.1882r ,zm. 26.05.1978r.
Dzieci z tego związku urodzone w USA:
•    MILDRED (Mc GINNIS)           24.04.1908r
•    JOHN TAY                                     27.05.1910r – 28. 01. 1987r
•    STANLEJ FRANCIS                  16.07.1912r
•    H.JENNIE                                   13.10.1914r
•    ANTHONY CONSTANTINE      07.12.1916r
•    SAMUEL                                        18.02.1918r
•    MARTHAL ( POLOSKI)            21.08.1921r
•    RAYMOND WALTER               09.09. 1924r
•    EDWIN HENRY                        28.10. 1926r
•    THEODORE FRANCIS            09.03. 1929r
•    ALFRED LEONARD                 25.05.1932r
THEODORE F.  KOCHAŃSKI  ożenił się z Betce ur. 9.01.1931r
Dzieci z tego związku:
•    BOB                 ur. 30.04.1953r   wnuki Jana Kochańskiego
•    PATRICIA       ur. 16.11. 1956r
BOB KOCHAŃSKI ożenił  się z CLARE ur. 14.06. 1955r
Ich dzieci:
•    LAURA      (ur. 3.02. 1981r – ) prawnuki Jana Kochańskiego
•    ROBBY     (ur. 22.02. 1983r -)
•    ANTONI     (ur. 21. V. 1877r. – zm. 27.X.1953r.)
•    ANNA         (ur. 19.VI.1883r – zm. ?)

ANTONI KOCHAŃSKI h. Lubicz (1877-1953) i FRANCISZKA z ŻYLIŃSKICH (1888-1967) (h. Lubicz)
Antoni Kochański – Pułk Pskowski – za udział w wojnie rosyjsko-japońskiej (bitwa pod Mugdenem i Liaoyang) został odznaczony medalem. Po zawarciu pokoju 5.IX. 1905 roku, wojska rosyjskie powróciły do Rosji. Od lutego 1906r. Antoni Kochański znalazł się
w Petersburgu w otoczeniu generała Aleksego Kuropatkina.
Dzieci Antoniego i Franciszki :
•     BOLESŁAW          ur. 6.04.1907r – zm. 16.11.1986r, żył 79 lat
•     LEOKADIA           ur. 11.11.1909r – zm. 26.03.1919r, żyła 9 lat
•     ZYGMUNT             ur. 11.11.1909r – zm.  22.02.1947r, żył 47 lat
DZIECI ZYGMUNTA I HELENY  KOCHŃSKICH
•    Helena                       ur. 18. I. 1939r
•    Aleksander                ur. 13.IV.1941r – zm. 27.XI. 198  
•    WANDA          ur. 1912r. – zm.  10.09.1937r, żyła 25 lat
•    ROMUALD     ur. 1918r  – zm. 18.10.1985r, żył 67 lat
DZIECI  ROMUALDA I ALEKSANDRY  KOCHAŃSKICH
•    Ryszard
•    Henryka
•    ZOFIA             ur. 1920r
DZIECI ZOFII I MIECZYSŁAWA SOKOŁOWSKICH
•    Łucja      ur. 18.1.1938r
•    Alicja 
•    Wanda
•    Maria
•    Jan
•    Krzysztof
•    Marek
•    MIECZYSŁAWA     ur. i zm. 1920r
•    ZOFIA            ur.1921r – zm. 2.02 1993r, żyła 72 lata
•    KLEMENS         ur. 1924r – zm.23.01.1989r, żył 65 lat
DZIECI KLEMENSA I REGINY (z d. Makowskiej) KOCHAŃSKICH
•    Elżbieta           ur. 1948r po mężu Czyżyk – żona Jana
Dzieci Elżbiety i Jana:
–    Adam Czyżyk ur. 27.02.1968r. –  jego żona – Alicja (z d. Nej) ur. 1970 –
Ich syn Thomas Adam – ur. 2001 –
– Agnieszka (po mężu Godlewska) – ur. 18.12.1971r. –
•    Waldemar    ur. 25.III.1950r – zm. 14.V. 1950r
•    Paweł           ur. 1959r
•    APOLONIA    ur. 9.02.1926r
DZIECI APOLONII I EDWARDA ARASIMOWICZÓW
•    Honorata
•    Teresa  ur. 19.IV.1950r     – zm. 14.V.1950r
•    Adam                                  –  zm.
•    SCHOLASTYKA  ur.10.02.1926r
DZIECI      SCHOLASTYKI I PIOTRA    SŁABIŃSKICH
•    Wojciech              ur.  16 . 04. 1949r
•    Teresa                ur.  27 .10 . 1950r
•    Franciszka Barbara           ur.  30  .08. 1953r
•    Helena                   ur.  27 . 01. 1956r
•    Antoni                 ur.  22 .03.  1958r
•    Piotr                   ur.   01 .11.  1967r
•    STEFAN   ur. 21.01.1928r  –  zm.1.04.1976r, żył 48 lat
DZIECI    STEFANA  I  EUGENII (z d. Bagan)  KOCHAŃSKICH
•    Andrzej        ur. 1955r
•    Honorata w USC, a w kościele Małgorzata  ur.  1957r
•    Antoni         ur.  1962r
•    Teresa          ur.   1971r

BOLESŁAW KOCHAŃSKI h. Lubicz (1907-1986) i JÓZEFATA z TYLENDOW (1910-1997)
Był synem     Antoniego i Franciszki Kochańskich
Wnukiem     Józefa i Teofili Kochańskich
Prawnukiem     Bartłomieja i Ewy Kochańskich
DZIECI  BOLESŁAWA I JÓZEFATY KOCHAŃSKICH
•    STANISŁAW BOLESŁAW  ur.18. I . 1935r
Dzieci Stanisława Bolesława i Wacławy (z d. Godlewska h. Lubicz)  /MAŁŻ. 23/26. 12. 1957r/
•    BEATA MARIA      23.09.1961r
•    HANNA ZOFIA      22.04.1963r
•    LESZEK                       ur. 18.III. 1937r – zm. 13.VIII.2012r.
Dzieci Leszka i Alicji  Lutyńskiej /MAŁŻ. 1959/
•    JAROSŁAW             16.03.1962r
•    MIROSŁAW             02.06.1967r
•    BARBARA JOANNA       ur. 21.VIII. 1939r
Dzieci  Barbary Joanny i Konrada Saturnina Ochranowicz / małżeństwo 9.X.1959r. (USC Suwałki), 11.04.1966r., ślub w kościele Św. Józefa w Olsztynie.
•    CEZARY OCHRANOWICZ ur. 20.03.1960r – jego żona Ewa Alicja (z d. Westerlich) urodzona 23.12.1963r., małżeństwo ich zawarte 22.09.1984r., ślub w kościele Św. Józefa w Olsztynie. Dzieci:
•    Marika     ur. 30.03.1985r.
•    Aleksandra     ur. 27.10.1991r.
•    BOGUSŁAW                   ur. 13.IX. 1942r
Dzieci  Bogusława i Hanny Kochańskich / MAŁŻ. 1972r/
•    EWA           ur. 1.03.1973r
•    ADAM        ur. 01.09.1974r
•    MIROSŁAW                 ur. 27.IV. 1945r – zm. 14.VIII.1946 r
•    MARIA                          ur. 23.VII.1947r
Dzieci  Marii
•    MARTA      24.01.1976r
•    ANNA                           ur. 24.III. 1950r
•    MAREK                       ur. 12. X.   1952r
Dzieci Marka i Zyty Kochańskich  /MAŁ. 17.09.1977r/
•    ELŻBIETA      ur. 1978r
•    MONIKA         ur. 13.09.1979r
•    MICHAŁ          ur. 24.03.1981r
•    ŁUKASZ          ur. 18.08.1988r
•    HONORATA                      ur. 22. XII.1955r
Dzieci Honoraty i Adama Andrzeja Żulpy  /MAŁŻ. 24/25.12.1975r/
•    BOGUSŁAW ADAM     23.03.1993r

LESZEK KOCHAŃSKI h. Lubicz (ur. 18.03.1937 Suwałki – zm. 13.08.2012 Suwałki) i ALICJA z LUTYŃSKICH h. Korab (ur. 07.09.1940 Suwałki -)
ALICJA z Lutyńskich h. Korab c. Stanisława i Władysławy z domu Folejewskiej (dwukrotnie wychodziła za mąż) h. Koło uszczerbione – Herb ten wygląda podobnie jak Ossoria lub Szpadokoł, lecz jest odmieniony (czerwone uszerbione u góry koło na białym polu, bez figur dodatkowych).
Stanisław Lutyński h. Korab, (ur.1916 – zm. 03.03.2000r. Suwałki)
Dzieci urodzone z małżeństwa Stanisława Lutyńskiego h. Korab z Władysławą Sowul
z Folejewskich:
•    Alicja – po mężu Kochańska
•    Jarosław
•    Mirosław
•    Wanda – po mężu Klimaszewska
•    Agnieszka (ur. 18.12.1968 -) Bernard Humbeeck
•    Lukasz
•    Theo
•    Szymon (ur. 18.09.1975 -) – jego żona Elżbieta z d. Lutkiewicz, ślub 10.07.2010r. Szymon Klimaszewski jest Kapitanem Wojska Polskiego, był uczestnikiem wielu misji zagranicznych, w tym Afganistan;
•    Eugenia – po mężu Życzkowska
•    Cezary
•    Kamil
Stanisław s. Michała Lutyński h. Korab (ur. 1886 – zm. 04.11.1958 Suwałki) i Michaliny Kordowskiej h. Kornic (ur. 1888 – zm. 11.04.1948 Suwałki).
Stanisław Lutyński był szwoleżerem 3 PSzw a następnie plutonowym w 5 Komp 2 Baonu 16 Pułku Piechoty, 6 Dywizji Piechoty I AWP, a później II AWP. Kilkukrotnie ranny i wielokrotnie odznaczony – w tym Virtuti Militari, Krzyż Walecznych i 7-ma innymi odznaczeniami.
Bratem stryjecznym Stanisława był zamordowany w Katyniu ppor. Eugeniusz Lutyński z 85 PP (ur. 25.06.1911r. w Filipowie k/Suwałk –  zm. IV.1940, w Katyniu), mianowany n.st. por.
Władysława (ur. 1911 – zm. 26.12.2002 Suwałki). Córka Romana (ur. ? – zm. ?) i Józefy z d. Folejwskiej; (ur. 1887 – zm. 1964). Dwukrotnie wyszła za mąż – Roman Sowul oraz Bolesław Balczeniuk (1887-1964).
Bratem stryjecznym Władysławy był zamordowany w 1940 r. w Katyniu Kpt. Bolesław Folejewski, (ur. 29.12.1893. w Gliniskach, pow. Augustowski – zm. IV.1940, w Katyniu),  mianowany n.st. mjr.
Dzieci urodzone z małżeństwa Leszka Kochańskiego zawartego w Suwałkach w 1959 roku z Alicją z Lutyńskich:
1.    JAROSŁAW (ur. 16.03.1962 Suwałki – )
Dzieci Jarosława Kochańskiego i Doroty z Malinowskich:
•    Katarzyna (ur. 23.10.1981 -)
•    Marta (ur. 1983 -)
•    Paweł (ur. 1985 -)
•    Marlena (ur. 1986 -)
Dzieci Jarosława Kochańskiego i Katarzyny Pszonak:
Adrian (ur. 23.02.1992 – zm. 14.05.1995 Suwałki)
2.    MIROSŁAW  (ur. 02.06.1967 Suwałki -)

MIROSŁAW KOCHAŃSKI h. Lubicz (ur. w Suwałkach 02.06.1967-)
Dzieci Mirosława Kochańskiego (h. Lubicz) i Doroty Anny Kopczyńskiej – h. Ślepowron (ur. 09.05.1979r. w Olsztynie – )
Odznaczony w imieniu Króla Belgii przez Najwyższą Królewską Komisję Odznaczeń Krzyżem Komandorskim za zasługi w zakresie prac i działalności na rzecz współpracy międzynarodowej w dziedzinie wynalazczości.

•    ALEKSANDER KACPER h. Lubicz (ur. 29.09. 2007r. Olsztyn – )
•    MAŁGORZATA ANNA h. Lubicz (ur. 15.12. 2011r. Olsztyn – )

DOROTA ANNA KOPCZYŃSKA h. Ślepowron (ur. 09.05.1979r. w Olsztynie – )
c. Wojciecha (ur. 18.03.1952 w Gdańsku – ) i Mirosławy Józefy Kowalik (ur. w Olsztynie 19.03.1949r. – ).
Dzieci Wojciecha i Mirosławy:
•    DOROTA ANNA     (ur. 09.05.1979 -)
•    PAWEŁ         (ur.  28.01.1981r. -)
Dzieci Wojciecha Kopczyńskiego z drugiego Małżeństwa zawartego dnia z Danutą
z Kalkowskich         (ur. 02.01.1964 -)
•    KRZYSZTOF         (ur.  01.03. 1990r. -)
•    WOJCIECH Kopczyński     (ur. 05.03.1952 w Gdańsku – )
Wojciech Kopczyński był synem:
•    GRZEGORZA Kopczyńskiego h. Ślepowron i MARII ANIELI z domu Jagiełło h. Łabędź
Dzieci Grzegorza i Marii:
•    TOMASZ     (ur. 1949 w Warszawie – )
•    WOJCIECH     (ur. 05.03.1952 w Gdańsku – )
GRZEGORZ KOPCZYŃSKI (ur. – zm. 1998r.) był synem Franciszka oraz Teodozji Anny
z domu Zielska h. Lubicz (ur. – zm.?) c. N. Zielskiego ur. z grubsza 1870 oraz wnuczką N. Zielskiego ur. z grubsza 1840.
Dzieci Franciszka i Teodozji Anny:
 STANISŁAW
    GRZEGORZ
•    Stanisław – (ur. z grubsza 1900-10 – zm. w Warszawie, lata 1940-44), po aresztowaniu przez Gestapo. Dokładnej daty śmierci oraz co się z nim dokładnie stało nie ustalono.
•    MARIA ANIELA Jagiełło (babcia Doroty Anny) h. Łabędź (ur. 31.05.1917 w Kijowie – zm. 29.07.1911r. w Giedajtach k. Olsztyna).
Jej ojciec – Antoni Jagiełło (ur. z grubsza w 1890r. – zm.?), matka – Stanisława Gnatowska h. Łada (ur. z grubsza w 1890, – zm. VIII-IX 1944 r. w Warszawie – zginęła z pozostałymi córkami w Powstaniu Warszawskim).
•    Bratem ciotecznym babci Marysi  był jeden z bohaterów Powstania Warszawskiego ’44 – porucznik Stanisław Piotrowski
http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Stanislaw_Piotrowski_2

ppor. Piotrowski tu na filmie – wysoki w furażerce, pierwszy szereg, drugi od prawej z flagą oraz kocem na ramieniu.
IV Zgrupowania AK „GURT”  brało udział w walkach na śródmieściu, biorąc udział w zdobyciu m.inn. PAST-y, jednocześnie klinując na podległym sobie odcinku liczne sił niemieckie. Utrzymanie powyższego odcinka przez oddziały „GURT” miało niezwykle ważne znaczenie, gdyż uniemożliwiło połączenie się niemieckich oddziałów z Ogrodu Saskiego z oddziałami w Al. Jerozolimskich. W przypadku powodzenia, Niemcy zdławiliby powstanie  na Śródmieściu w przeciągu kilku dni.
W celu wyparcia oddziałów „GURT” z zajmowanych pozycji nieprzyjaciel przypuszczał od dnia 01 sierpnia aż do 02 października systematyczne ataki przy zmasowanym ogniu artyleryjskim, broni pancernej, maszynowej i lotnictwa. Punkty powstańczego oporu w krwawych walkach przechodziło wielokrotnie z rąk do rąk.
•    Kolejnymi braćmi ciotecznymi – synowie Bolesława (ur. ? – zm. ?) -byli zamordowany w 1940 (Lista Katyńska – Charków 1940)  ppor. Aleksander Gnatowski z 22 PP (ur. 1896) oraz Leon Jakub Gnatowski (ur. 25 lipca 1903 w Różanie, zm. 8 sierpnia 1987) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, uczestnik wojny 1920-21, kampanii wrzesniowej 1939 77 PP, bohater bitwy o Monte Cassino, wilelokrotnie ranny i odznaczony żołnierz 13-ego Wileńskiego Batalionu Strzelców „Rysiów”, oraz 17-ego Batalionu Strzelców “Wilków”, 5-ej Wilenskiej Brygady Piechoty, 5-ej Kresowej Dywizji Piechoty, 2-go Korpusu Polskiego PSZ na Zachodzie.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Leon_Gnatowski
http://www.gnatowski.org/index.php?option=com_content&view=category&id=49&Itemid=117&lang=pl
•    Braćmi ciotecznymi Stanisławy byli zamordowany w 1940 (Lista Katyńska – Charków 1940)  ppor. Aleksander Gnatowski z 22 PP (ur. 1896) oraz Leon Jakub Gnatowski (ur. 25 lipca 1903 w Różanie, zm. 8 sierpnia 1987) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, uczestnik wojny 1920-21, kampanii wrzesniowej 1939 77 PP, bohater bitwy o Monte Cassino, wilelokrotnie ranny i odznaczony żołnierz 13-ego Wileńskiego Batalionu Strzelców „Rysiów”, oraz 17-ego Batalionu Strzelców “Wilków”, 5-ej Wilenskiej Brygady Piechoty, 5-ej Kresowej Dywizji Piechoty, 2-go Korpusu Polskiego PSZ na Zachodzie. Obaj synowie Bolesława (ur. ? – zm. ?).
•    Synem Leona Jakuba  Gnatowskiego był Michał, ur. w Anglii na uchodźctwie – 1946r.
•    Stanisława Gnatowska była córką Stanisława Gnatowskiego (ur. z grubsza 1850r. – zm.? ) oraz Agnieszki Kowalskiej.
•    Stanisław Gnatowski był bratem Bolesława, obaj synowie NN Gnatowskiego (ur. ? – zm. ?) oraz Anny z.d.?  (ur. 1820 – zm. ?).

Przypisy:

1.    Miesięcznik Heraldyczny, Rok X, Nr. 07, Warszawa, Październik 1931, s. 12.
2.    Archiwum Państwowe w Wiedniu, nr. 473, fol. 171r, Tablica VII, H. Polaczkówna.
3.    Miesięcznik Heraldyczny, Rok X, Nr. 07, Warszawa, Październik 1931, s. 12.
4.    Boniecki Adam, Herbarz Polski. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, Gebethner i Wolf, Warszawa 1907, Cz.1 T.10 s. 290.
5.    Boniecki Adam, Herbarz Polski. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, Gebethner i Wolf, Warszawa 1907, Cz.1 T.10 s. 291.
6.    http://naszczas2002.tripod.com/050/trocki.html , dane www na dzień 16.03.2013r., Czesław Malewski, Szlachta powiatu trockiego w XIX wieku, Akces powiatu trockiego do Konfederacyi – wykaz szlachty. Podany spis jest oparty na dokumentach Kancelarii gubernialnego marszałka szlachty w Wilnie w XIX wieku (zesp. 391, inw. 1-10), przechowywanych w Państwowym Archiwum Historycznym w Wilnie (LVIA).
7.    M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego, http://wielcy.pl/wgm/?m=NG&t=PN&n=lu.10036 , dane www na dzień 16.03.2013r.
8.    Boniecki Adam, Herbarz Polski. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, Gebethner i Wolf, Warszawa 1907, Cz.1 T.10, s. 291.
9.    M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego, http://wielcy.pl/wgm/?m=NG&t=PN&n=lu.10037 , dane www na dzień 16.03.2013r.
10.    Boniecki Adam, Herbarz Polski. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, Gebethner i Wolf, Warszawa 1907, Cz.1 T.10, s. 290.
11.    Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej, Gebethner i Wolf, Warszawa 1904-31, T. 7, s. 77.
12.    Kacper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845, T. 5, s. 143.
13.    Boniecki Adam, Herbarz Polski. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, Gebethner i Wolf, Warszawa 1907, Cz.1 T.10, s. 291.
14.    Inwentarz nadania Dóbr J.K. M-sci przez Xięzy Kamedułów na Wigrach Fundowanym, Grodno roku 1668, Powiat Grodzienski Nr. 13, s. 48, oraz pozycja 15.
15.    Falk Knut Olaf, Źródła… cz. IV str. 29, „Inwentarz Podania Dóbr i Kmi Leśnictw o Ecconomiey Grodzieńskiej ich Xięży Kamedułom  na Wigrach Fundowanym Roku Pańskiego 1668.
16.    „Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“,Warszawa: nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1880-1914, tom I-XV. Miejscowości Suwalszczyzny i ziem przyległych w końcu XIX wieku.
17.    Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej, Gebethner i Wolf, Warszawa 1904-31, T. 7, s. 77.
18.    Boniecki Adam, Herbarz Polski. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, Gebethner i Wolf, Warszawa 1907, Cz.1 T.10, s. 291.
19.    http://pl.wikipedia.org/wiki/Potop_szwedzki , dane www na dzień 16.03.2013r.
20.    Inwentarz nadania Dóbr J.K. M-sci przez Xięzy Kamedułów na Wigrach Fundowanym, Grodno roku 1668, Powiat Grodzienski Nr. 13, s. 34-48.
21.    http://www.um.suwalki.pl/page.php?id=32 , dane www na dzień 16.03.2013r.
22.    Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej, Gebethner i Wolf, Warszawa 1904-31, T. 7, s. 77.
23.    http://zawichost.katolicki.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=52:tatarskie-i-zydowskie-tradycje-zawichostu&catid=16:artykuly&Itemid=16 
24.    http://tadeuszczernik.wordpress.com/2011/05/11/tatarzy-zawolzanscy-a-czerniki/